TR | EN
Misyon / Vizyon

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nün vizyonu, matematik ve fen bilimleri alanında öğrencilerine çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerileri kazandırabilecek nitelikte öğretmenler yetiştirmektir.

Bölümün misyonu, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik taşıdıkları potansiyelleri gerçekleştirmelerini sağlayacak öğrenme ortamlarını tasarlamak, uygulamak, geliştirmek ve öğretmen adaylarının bu ortamlar içerisinde teknolojik pedagojik alan bilgilerini yapılandırarak kendi öğretmen kimliklerini keşfetmelerine olanak tanımaktır.