TR | EN
Bölüm Hakkında

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nün amacı; insanî ve meslekî değerler ile Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme becerilerine sahip, üst düzey düşünme becerileri gelişmiş, bilişim teknolojilerini yaşamın her alanında etkin bir şekilde kullanabilen, nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde; Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programları bulunmaktadır.

Adı geçen programları başarı ile tamamlayan öğrencilere öğretmenlik mesleği alanında lisans diploması verilir. Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki bütün derslerini almış ve başarmış olması gerekir. Programı tamamlayan bir öğrencinin, asgari 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

  • Programlara Kabul ve Kayıt Koşulları ve Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Türk ve yabancı öğrencilerin kabulünde genel kabul şartları geçerlidir. Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yükseköğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

 

  • Kariyer/İş İmkânları:

Programı tamamlayan öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmîokullarda görev yapma imkânı bulunmaktadır. Ayrıca, lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı) veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenimlerine devam ederek akademisyen de olabilmektedirler.

 

  • Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Bilgi Formu’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Konu ile ilgili içeriklere http://ects.ogu.edu.tradresinden erişilebilir.