TR | EN
Genel Bilgiler

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu'nun 15.06.2016 tarihli kararı ile kurulmuştur. Matematik ve fen öğretimi için gerekli olan alan, pedagoji, genel kültür ve öğretim teknolojisi bilgisiyle donatılmış; Atatürk ilkelerini ve inkılaplarını özümsemiş; kendini ifade etme, tartışma ve sorgulama becerilerini geliştirmiş; alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimini yaşam boyu sürdürebilecek nitelikleri kazanmış; mesleki motivasyonu ve özgüveni yüksek öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm bünyesinde Matematik Eğitimi Anabilim Dalı ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı yer almaktadır. Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'nda yedi akademisyen, Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı'nda dokuz akademisyen görev yapmaktadır.

Anabilim dalları bünyesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı'na öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanında, ilgili anabilim dallarında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı'na da belirlenen akademik kriterlere ve kontenjanlara uygun olarak öğrenci kabul edilmektedir (detaylı bilgi için Eğitim Bilimleri Enstitüsü https://ebe.ogu.edu.tr).